Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025Dịch vụ công quốc giaCổng thông tin điện tửTỉnh Khánh Hòabac ho Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Ý kiến chỉ đạo

Kết luận cuộc họp đánh kết quả làm việc của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường Ninh Hải tháng 7 và chỉ đạo, triển khai, phân công nhiệm vụ trong tháng 8

Ngày 01/8/2019, UBND phường Ninh Hải ra Thông báo số 86/TB-UBND về Kết luận cuộc họp đánh kết quả làm việc của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường Ninh Hải tháng 7

Kết luận cuộc họp đánh kết quả làm việc của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường Ninh Hải tháng 6 và chỉ đạo, triển khai, phân công nhiệm vụ trong tháng 7

Ngày 8/7/2019, UBND phường Ninh Hải ra Thông báo số 77/TB-UBND về Kết luận cuộc họp đánh kết quả làm việc của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường Ninh Hải tháng 6

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng quân sự địa phương năm 2019

Nhằm quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ Quốc phòng, Quân sự địa phương, UBND phường Ninh Hải đã ban hành kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 26/01/2019.

Kế hoạch tổ chức hoạt động phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

UBND phường Ninh Hải đã ban hành kế hoạch số 03/KH-UBND nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước về vui Xuân. Đồng thời triển khai, chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các bộ công chức trong việc tổ chức tốt các hoạt động phục vụ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.
Khảo sát CCHC: CB, CC,  VCBầu cử HĐND các cấpDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

6/30/2022 7:17:58 AM

^ Về đầu trang