Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025Dịch vụ công quốc giaCổng thông tin điện tửTỉnh Khánh Hòabac ho Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Ý kiến chỉ đạo

THÔNG BÁO KẾT LUẬN HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ PHƯỜNG NINH HẢI THÁNG 02/2020

Thực hiện Quy chế làm việc và chương trình công tác năm 2020 của BCH Đảng bộ phường Ninh Hải, khóa XV. Ngày 28/02/2020. Ban Chấp hành Đảng bộ phường đã tổ chức Hội nghị thường kỳ tháng 02/2020.

Kết luận cuộc họp đánh kết quả làm việc của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường Ninh Hải tháng 8và chỉ đạo, triển khai, phân công nhiệm vụ trong tháng 9

Ngày 30/8/2019, UBND phường Ninh Hải ra Thông báo số 110/TB-UBND về Kết luận cuộc họp đánh kết quả làm việc của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường Ninh Hải tháng 8

Kết luận cuộc họp đánh kết quả làm việc của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường Ninh Hải tháng 7 và chỉ đạo, triển khai, phân công nhiệm vụ trong tháng 8

Ngày 01/8/2019, UBND phường Ninh Hải ra Thông báo số 86/TB-UBND về Kết luận cuộc họp đánh kết quả làm việc của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường Ninh Hải tháng 7
Khảo sát CCHC: CB, CC,  VCBầu cử HĐND các cấpDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

9/24/2021 7:07:23 PM

 
 
 
 
Thiết kế website     
 
^ Về đầu trang