Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025Dịch vụ công quốc giaCổng thông tin điện tửTỉnh Khánh Hòabac ho Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Xây dựng Đảng - Chính

Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ của Ban chấp hành Đảng bộ phường Ninh Hải khóa XV nhiệm kỳ 2015-2020

Nữa nhiệm kỳ qua, công cuộc đổi mới của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng được đẩy mạnh và đạt được nhiều thành tựu to lớn. Những kết quả đạt được của Đảng bộ phường trong những năm qua tiếp tục được phát huy cùng với sự lãnh đạo, giúp đỡ của Thị ủy, của các cơ quan , ban ngành thị xã đã tạo điều kiện thuận lợi giúp Ninh Hải có những chuyển biến quan trọng trên các lĩnh vực đời sống xã hội, Đảng bộ và Nhân dân phường Ninh Hải đã ra sức phấn đấu vượt qua những khó khăn, thử thách; tạo sự nhất trí cao trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong các tầng lớp Nhân dân; đã lãnh đạo tổ chức thực hiện và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện.
Thị ủy Ninh Hòa tổ chức Lễ Công bố thành lập Chi bộ cơ sở Công ty TNHH 
Xây dựng -Thương mại - Dịch vụ Vân Phong

Thị ủy Ninh Hòa tổ chức Lễ Công bố thành lập Chi bộ cơ sở Công ty TNHH Xây dựng -Thương mại - Dịch vụ Vân Phong

Chi bộ cơ sở Công ty TNHH Xây dựng -Thương mại - Dịch vụ Vân Phong được thành lập gồm có 3 đảng viên trực thuộc thị ủy Ninh Hòa, do đồng chí Trịnh Nhơn, Giám đốc công ty làm Bí thư Chi bộ.
NINH HẢI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 
CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2017

NINH HẢI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2017

Ngày 17/01/2018 vừa qua Đảng bộ phường Ninh Hải đã tiến hành tổ chức hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo Đảng năm 2017, với gần 150 đại biểu tham dự là lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể, cùng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.
ĐẢNG BỘ PHƯỜNG NINH HẢI VỚI BUỔI 
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 6 
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII

ĐẢNG BỘ PHƯỜNG NINH HẢI VỚI BUỔI HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 6 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII

Ngày 17/01/2018, Đảng bộ phường Ninh Hải tổ chức Hội nghị học tập nghị hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII cho đối tượng cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ ở TDP và hơn 130 đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ phường Ninh Hải.
ĐẢNG BỘ PHƯỜNG NINH HẢI 
TỔ CHỨC LỄ TRAO HUÂN CHƯƠNG ĐỘC LẬP  CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC

ĐẢNG BỘ PHƯỜNG NINH HẢI TỔ CHỨC LỄ TRAO HUÂN CHƯƠNG ĐỘC LẬP CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC

Ngày 17/01/2018, kết hợp với chương trình học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Đảng bộ phường Ninh Hải đã tổ chức lễ trao huân chương độc lập của Chủ tịch nước cho 02 gia đình.

NINH HẢI TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 2017-2022

Chiều ngày 18/8/2017, Công đoàn cơ sở phường Ninh Hải tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2022 . Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Thơ –Phó Chủ tịch Liên đoàn thị xã Ninh Hòa và 33/34 đoàn viên công đoàn cơ sở phường Ninh Hải, trong đó có 11 nữ đoàn viên.
ĐẢNG BỘ PHƯỜNG NINH HẢI VỚI BUỔI 
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 5 
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII

ĐẢNG BỘ PHƯỜNG NINH HẢI VỚI BUỔI HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 5 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII

Sáng ngày 11/8/2017, Đảng bộ phường Ninh Hải tổ chức Hội nghị học tập nghị hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII cho đối tượng cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ ở TDP và đảng viên trên địa bàn phường Ninh Hải.
ĐẢNG ỦY PHƯỜNG NINH HẢI TỔ CHỨC HỘI THẢO 
LỊCH SỬ CÁCH MẠNG PHƯỜNG NINH HẢI GIAI ĐOẠN 1930-2010

ĐẢNG ỦY PHƯỜNG NINH HẢI TỔ CHỨC HỘI THẢO LỊCH SỬ CÁCH MẠNG PHƯỜNG NINH HẢI GIAI ĐOẠN 1930-2010

Trong thời gian hơn 2 năm tập hợp, sưu tầm tư liệu, nghiên cứu và tổ chức hội thảo từng phần. Sáng ngày 16/5/2017, Đảng ủy phường Ninh Hải chính thức tổ chức Hội thảo lần cuối cuốn lịch sử Cách mạng phường Ninh Hải giai đoạn 1930-2010.

ĐẢNG ỦY PHƯỜNG NINH HẢI TỔ CHỨC HỌP GIAO BAN MỞ RỘNG CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC TỔ CHỨC, PHỤC VỤ TẾT NGUYÊN ĐÁN ĐINH DẬU 2017

Để chuẩn bị thực hiện tốt một số nhiệm vụ, công tác trọng tâm trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên Đán góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu nhiệm đã đề ra trong năm 2017.

ĐOÀN PHƯỜNG NINH HẢI TIẾP TỤC ĐI LÊN PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy phường Ninh Hải, bằng nghị quyết của Đại hội Đảng bộ phường, nghị quyết Đại hội Thị Đoàn và nghị quyết Đại hội Đoàn phường, đã định hướng cho hoạt động của thanh niên phường Ninh Hải ngày càng đi vào chiều sâu.
Khảo sát CCHC: CB, CC,  VCBầu cử HĐND các cấpDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

6/30/2022 7:56:47 AM

^ Về đầu trang