Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh Hòabac ho Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Văn bản CCHC

Quy định mới về mức chi thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước

Quy định mới về mức chi thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước

Thông báo kết luận cuộc họp đánh giá kết quả làm việc của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường Ninh Hải tháng 8/2019

Thông báo kết luận cuộc họp đánh giá kết quả làm việc của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường Ninh Hải tháng 8/2019

Báo cáo công tác cải cách hành chính và thực hiện cơ chế một cửa quý III năm 2019

Báo cáo công tác cải cách hành chính và thực hiện cơ chế một cửa quý III năm 2019

Thông báo kết luận cuộc họp đánh giá kết quả làm việc của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường Ninh Hải tháng7

Thông báo kết luận cuộc họp đánh giá kết quả làm việc của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường Ninh Hải tháng7

Thông báo kết luận cuộc họp đánh giá kết quả làm việc của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường Ninh Hải tháng 6

Thông báo kết luận cuộc họp đánh giá kết quả làm việc của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường Ninh Hải tháng 6

Báo cáo kết quả rà soát TTHC và đề nghị đơn giản hóa TTHC

Báo cáo kết quả rà soát TTHC và đề nghị đơn giản hóa TTHC

Thông báo Kết luận cuộc họp đánh giá kết quả làm việc của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả phường Ninh Hải tháng 5

Thông báo Kết luận cuộc họp đánh giá kết quả làm việc của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả phường Ninh Hải tháng 5

Báo cáo công tác CCHC và thực hiện cơ chế một của 6 tháng đầu năm 2019

Báo cáo công tác CCHC và thực hiện cơ chế một của 6 tháng đầu năm 2019

Thông báo V/v tập trung thực hiện một số nội dung thực hiện tốt công tác CCHC phường Ninh Hải năm 2019

Thông báo V/v tập trung thực hiện một số nội dung thực hiện tốt công tác CCHC phường Ninh Hải năm 2019
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

9/21/2020 3:37:16 PM

^ Về đầu trang