Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025Dịch vụ công quốc giaCổng thông tin điện tửTỉnh Khánh Hòabac ho Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Ủy ban nhân dân

 

 THÀNH VIÊN UBND PHƯỜNG NINH HẢI

 

 

Họ và tên:  Trần Hải

Năm sinh:  1964

Quê Quán: Ninh Hải, Ninh Hòa, Khánh Hòa

Dân tộc:  Kinh

Nơi thường trú: TDP6-Bình Tây, Ninh Hải

Trình độ chuyên môn: Đại học thủy sản

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức danh:  Chủ tịch UBND phường

Điện thoại:  0913 454 429

Email công vụ:  thai.nh@khanhhoa.gov.vn

 

 

 

Họ và tên:  Trần Thanh Tùng

Năm sinh:  1966

Quê Quán:  Ninh Hải, Ninh Hòa, Khánh Hòa

Dân tộc:   Kinh

Nơi thường trú:  TDP8-Bình Tây, Ninh Hải

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Luật, Trung cấp công an

Lý luận chính trị:  Trung cấp

Chức danh:  Phó Chủ tịch UBND phường

Điện thoại:  0905 103 795

Email công vụ:  tttung.nh@khanhhoa.gov.vn

   

 

 

Họ và tên:   Huỳnh Thị Thảo

Năm sinh:   25/11/1988

Quê Quán:  Ninh Hải, Ninh Hòa, Khánh Hòa

Dân tộc:   Kinh

Nơi thường trú:  Ninh Thủy, Ninh Hòa

Trình độ chuyên môn: Đại học hành chính

Lý luận chính trị:  Trung cấp

Chức danh:  Phó Chủ tịch UBND phường

Điện thoại: 0971236007

Email công vụ:  htthao.nh@khanhhoa.gov.vn

   

 

 

Họ và tên:  Nguyễn Xuân Điền

Năm sinh:  1978

Quê Quán: Phổ Khánh, Đức Phổ , Quảng Ngãi

Dân tộc:  Kinh

Nơi thường trú:  TDP15, phường Ninh Hiệp

Trình độ chuyên môn:  Đại học an ninh nhân dân

Lý luận chính trị:  Trung cấp

Chức danh:  Ủy viên UBND -Trưởng công an phường

Điện thoại:  0935 049 579

Email công vụ:

 

 

 

Họ và tên:   Nguyễn Chí Cường

Năm sinh:   1981

Quê Quán:  Ninh Hải, Ninh Hòa, Khánh Hòa

Dân tộc:   Kinh

Nơi thường trú:  TDP6-Bình Tây, Ninh Hải

Trình độ chuyên môn: Trung cấp quân sự

Lý luận chính trị:  Sơ cấp

Chức danh:  Ủy viên UBND- Chỉ huy trưởng quân sự

Điện thoại:  0941 424 340

Email công vụ: nccuong.nh@khanhhoa.gov.vn

 

 

CÔNG CHỨC UBND PHƯỜNG NINH HẢI

 

 

 

Họ và tên:   Trần Thị Đỗ Thi

Năm sinh:   1982

Quê Quán:  Ninh Hải, Ninh Hòa, Khánh Hòa

Dân tộc:   Kinh

Nơi thường trú:  TDP5-Đông Hòa, Ninh Hải

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Quản lý văn hóa thông tin thể thao cơ sở

Lý luận chính trị:  Trung cấp

Chức danh:  Công chức Văn hóa-Xã hội

Điện thoại:  0888066831

Email công vụ: ttdthi.nh@khanhhoa.gov.vn

 

 

Họ và tên:   Nguyễn Thị Ngọc Trinh

Năm sinh:   1993

Quê Quán:  Ninh Hải, Ninh Hòa, Khánh Hòa

Dân tộc:   Kinh

Nơi thường trú:  TDP6-Bình Tây, Ninh Hải

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng công tác xã hội

Lý luận chính trị:  

Chức danh:  Công chức Văn hóa-Xã hội

Điện thoại: 0769504159

Email công vụ: ntntrinh.nh@khanhhoa.gov.vn

   

 

Họ và tên:   Nguyễn Thị Hồng Minh

Năm sinh:   1980

Quê Quán:  Ninh Hải, Ninh Hòa, Khánh Hòa

Dân tộc:   Kinh

Nơi thường trú:  TDP8-Bình Tây, Ninh Hải

Trình độ chuyên môn: kỹ sư quản lý đất đai

Lý luận chính trị:  Trung cấp

Chức danh:  Công chức Văn phòng-Thống kê

Điện thoại:  0935437363

Email công vụ: nthminh.nh@khanhhoa.gov.vn

 

 

Họ và tên:   Phan Ngọc Lâm Đài

Năm sinh:   1982

Quê Quán:  Ninh Hải, Ninh Hòa, Khánh Hòa

Dân tộc:   Kinh

Nơi thường trú:  TDP8-Bình Tây, Ninh Hải

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Tin học-Kế toán

Lý luận chính trị:  sơ cấp

Chức danh:  Công chức Văn phòng-Thống kê

Điện thoại:  01223582878

Email công vụ: pnldai.nh@khanhhoa.gov.vn

 

 

Họ và tên:   Huỳnh Ngọc Nguyên

Năm sinh:   1991

Quê Quán:  Phổ Cường, Đức Phổ, Quảng Ngãi

Dân tộc:   Kinh

Nơi thường trú:  102 Tân Định, Ninh Hiệp, Ninh Hòa

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Quản lý đô thị

Lý luận chính trị:  

Chức danh:  Công chức Địa chính-Xây dựng-Môi trường-Đô thị

Điện thoại:  0909599383

Email công vụ: hnnguyen.nh@khanhhoa.gov.vn

 

 

Họ và tên:   Đặng Đến

Năm sinh:   

Quê Quán:  

Dân tộc:   Kinh

Nơi thường trú:

Trình độ chuyên môn: 

Lý luận chính trị:  

Chức danh:  

Điện thoại:  

Email công vụ: 

 

 

Họ và tên:   Trần Vũ Anh Kiệt

Năm sinh:   1985

Quê Quán:  Ninh Thủy, Ninh Hòa, Khánh Hòa

Dân tộc:   Kinh

Nơi thường trú:  TDPMỹ Lương, Ninh Thủy, Ninh Hòa

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Pháp luật

Lý luận chính trị:  

Chức danh:  Công chức Tư pháp-Hộ tịch

Điện thoại:  0932459432

Email công vụ: tvakiet.nh@khanhhoa.gov.vn

 

 

Họ và tên:   Huỳnh Thị Kim Thanh

Năm sinh:   1981

Quê Quán:  Ninh Thọ, Ninh Hòa, Khánh Hòa

Dân tộc:   Kinh

Nơi thường trú:  2016 Trần Quý Cáp, Ninh Hiệp, N.Hòa

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Lý luận chính trị:  sơ cấp

Chức danh:  Công chức Tư pháp-Hộ tịch

Điện thoại:  0905374733

Email công vụ: htkthanh.nh@khanhhoa.gov.vn

 

 

Họ và tên:   Nguyễn Ngọc Cơ

Năm sinh:   1984

Quê Quán:  Ninh Hiệp, Ninh Hòa, Khánh Hòa

Dân tộc:   Kinh

Nơi thường trú:  TDP12, Ninh hiệp, Ninh Hòa

Trình độ chuyên môn: Trung cấp kế toán doanh nghiệp

Lý luận chính trị:  Sơ cấp

Chức danh:  Công chức kế toán ngân sách

Điện thoại:  0916417097

Email công vụ: nnco.nh@khanhhoa.gov.vn

 

     
     
 
   
Khảo sát CCHC: CB, CC,  VCBầu cử HĐND các cấpDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

5/17/2022 7:41:15 AM

^ Về đầu trang