Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Cải cách hành chính

UBND phường Ninh Hải niêm yết danh mục tiếp nhận thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết

UBND phường Ninh Hải niêm yết danh mục tiếp nhận thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết

DANH MỤC  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC TƯ PHÁP

 

TT

Tên thủ tục hành chính

 1.  

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc

 1.  

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

 1.  

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)

 1.  

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

 1.  

Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

 1.  

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

 1.  

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

 1.  

Thủ tục chứng thực di chúc

 1.  

Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

 1.  

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

 1.  

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

 1.  

Thủ tục đăng ký nuôi con nuôi trong nước

 1.  

Thủ tục đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

 1.  

Thủ tục đăng ký khai sinh      

 1.  

Thủ tục đăng ký kết hôn

 1.  

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con

 1.  

Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con

 1.  

Thủ tục đăng ký khai tử

 1.  

Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động

 1.  

Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động

 1.  

Thủ tục đăng ký khai tử lưu động

 1.  

Thủ tục đăng ký giám hộ

 1.  

Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ

 1.  

Thủ tục thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi;  bổ sung hộ tịch

 1.  

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

 1.  

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

 1.  

Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

 1.  

Thủ tục đăng ký lại kết hôn

 1.  

Thủ tục đăng ký lại khai tử

 1.  

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch

 

 

 

 

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH BỒI THƯỜNG

 

TT

Tên thủ tục hành chính

1

Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại

Quy trình chi tiết tải tại đây

 

 

DANH MỤC  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

 

TT

Tên thủ tục hành chính

1

Thủ tục Công nhận tuyên truyền viên pháp luật

2

Thủ tục Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật

Quy trình chi tiết tải tại đây

Quy trình chi tiết tải tại đây

 

 

 

DANH MỤC  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC TƯ PHÁP – LIÊN THÔNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

TT

Tên thủ tục hành chính

1

Thủ tục Liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, Đăng ký thường trú, Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 06 tuổi

2

Thủ tục Liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 06 tuổi

3

Thủ tục Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú.

 

 

DANH MỤC  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC HÒA GIẢI CƠ SỞ

 

TT

Tên thủ tục hành chính

1

Thủ tục công nhận hòa giải viên

2

Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải

3

Thủ tục thôi làm hòa giải viên

4

Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên

Quy trình chi tiết tải tại đây

Quy trình chi tiết tải tại đây

Quy trình chi tiết tải tại đây

Quy trình chi tiết tải tại đây

 

 

DANH MỤC  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

 

TT

Tên thủ tục hành chính

1

Thủ tục Tiếp công dân tại cấp xã

2

Thủ tục Xử lý đơn tại cấp xã

3

Thủ tục Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã

4

Thủ tục Giải quyết tố cáo tại cấp xã

Quy trình chi tiết tải tại đây

Quy trình chi tiết tải tại đây

Quy trình chi tiết tải tại đây

Quy trình chi tiết tải tại đây

 

 

DANH MỤC  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

 

TT

Tên thủ tục hành chính

1

Thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập

2

Thủ tục Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập

3

Thủ tục Tiếp nhận yêu cầu giải trình

4

Thủ tục Thực hiện việc giải trình

Quy trình chi tiết tải tại đây

Quy trình chi tiết tải tại đây

Quy trình chi tiết tải tại đây

Quy trình chi tiết tải tại đây

 

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI

 

TT

Tên thủ tục hành chính

 1.  

Xác nhận đơn xin vay vốn của hộ gia đình có con em là học sinh, sinh viên.

 1.  

Xác nhận đối tượng học sinh hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập trung học cơ sở.

 1.  

Thực hiện điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (bảo gồm cả người khuyết tật đặc biệt nặng)

 1.  

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

 1.  

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

 1.  

Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp

 1.  

Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật đặc biệt nặng)

 1.  

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại công đồng

 1.  

Thực hiện hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng

 1.  

Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sỹ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sỹ.

 1.  

Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

 1.  

Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

 1.  

Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế

 1.  

Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm

 1.  

Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm

 1.  

Xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế

 1.  

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật

 1.  

Đổi, cấp lại giấy xác nhận khuyết tật

 1.  

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở

 1.  

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

 1.  

Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn

 1.  

Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

 1.  

Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

 1.  

Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em

 1.  

Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em.

 1.  

Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-chia

 1.  

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

 1.  

Thủ tục hưởng mai tang phí và trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần

 1.  

Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công với cách mạng từ trần

 1.  

Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ

 1.  

Thủ tục giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến

 1.  

Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

 1.  

Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

 1.  

Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

 1.  

Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

 1.  

Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp để cách mạng

 1.  

Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

 1.  

Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng

 1.  

Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp để cách mạng đã chết

 1.  

Thủ tục mua bảo hiểm y tế đối với người có công giúp đở cách mạng

 1.  

Thủ tục xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ

 1.  

Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ

 1.  

Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

 1.  

Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

 1.  

Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ

 1.  

Thủ tục giải quyết trợ cấp một lần đối với người tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch hồi đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 1.  

Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em

 

 

 

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI

 

TT

Tên thủ tục hành chính

1

Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình

2

Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng

3

Hoãn chấp hành Quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng

4

Miễn chấp hành Quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng

Quy trình chi tiết tải tại đây

Quy trình chi tiết tải tại đây

Quy trình chi tiết tải tại đây

Quy trình chi tiết tải tại đây

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC VĂN HÓA THỂ THAO DU LỊCH

 

 

Tên thủ tục hành chính

 1.  

Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản

 1.  

Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

 1.  

Thủ tục công nhận gia đình văn hóa

 

Quy trình chi tiết tải tại đây

Quy trình chi tiết tải tại đây

Quy trình chi tiết tải tại đây

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

TT

Tên thủ tục hành chính

 1.  

Thủ tục hỗ trợ đầu tư xây dựng, phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện)

 1.  

Xác nhận việc thực hiện hợp đồng liên kết tiêu thụ nông sản

 1.  

Đăng ký khai thác tận thu gỗ rừng trồng bằng vốn tự đầu tư, khi chuyển sang trồng cao su của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn

 1.  

Xác nhận của UBND cấp xã đối với lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên

 1.  

Xác nhận của UBND cấp xã đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ vườn, trang trại, cây trồng phân tán của tổ chức; cây có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung, vườn nhà, trang trại, cây phân tán của cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân

 1.  

Xác nhận hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật

 1.  

Thủ tục đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa.

 1.  

Cấp phép khai thác gỗ rừng tự nhiên phục vụ nhu cầu thiết yếu tại chỗ đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn

 1.  

Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại

 1.  

Giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân

 1.  

Giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn

 1.  

Thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân

Quy trình chi tiết tải tại đâ

 tải tại đây

 tải tại đây

tải tại đây

tải tại đây

tải tại đây

tải tại đây

tải tại đây

tải tại đây

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC NỘI VỤ

 

TT

Tên thủ tục hành chính

 1.  

Thủ tục Đăng ký hoạt động tín ngưỡng

 1.  

Thủ tục Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng

 1.  

Thủ tục Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung

 1.  

Thủ tục Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

 1.  

Quy trình Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

 1.  

Thủ tục Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung

 1.  

Thủ tục Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã

 1.  

Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác

 1.  

Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

 1.  

Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

 1.  

Thủ tục Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

 1.  

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

 1.  

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất

 1.  

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình

 1.  

Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

 

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

 

TT

Tên thủ tục hành chính

 1.  

Thủ tục Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường

 1.  

Thủ tục Tham vấn ý kiến đề án bảo vệ môi trường chi tiết

 1.  

Thủ tục Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

 1.  

Thủ tục Xác nhận đề an bảo vệ môi trường đơn giản

 1.  

Thủ tục xác nhận hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích

 

 

 

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC Y TẾ

 

TT

Tên thủ tục hành chính

1.

Thủ tục cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền của UBND xã, phường, thị trấn

 

 

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

 

TT

Tên thủ tục hành chính

 1.  

 

Đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01/7/2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định

 1.  

Đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

 1.  

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất trong trường hợp thửa đất gốc chưa được cấp giấy chứng nhận.

 1.  

Đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất

 1.  

Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp

 1.  

Hòa giải tranh chấp đất đai

 1.  

Kiểm tra, xác nhận thông tin về đất đai

 

 

 

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

TT

Tên thủ tục hành chính

 1.  

Thủ tục đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện thủy nội địa chưa khai thác

 1.  

Thủ tục đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện thủy nội địa đang khai thác

 1.  

Thủ tục đăng ký phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa

 1.  

Thủ tục đăng ký lại phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật

 1.  

Thủ tục đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhựng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

 1.  

Thủ tục đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thờ thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

 1.  

Thủ tục đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ sở hữu phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh

 1.  

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa

 1.  

Thủ tục xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa

 

 

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

 

TT

Tên thủ tục hành chính

1

 

Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu

2

Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu

 

 

 

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC DÂN TỘC

 

TT

Tên thủ tục hành chính

1

Thủ tục bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

2

Thủ tục Kiểm tra, rà soát, đánh giá đưa ra khỏi danh sách người có uy tín và bình chọn, xét công nhận bổ sung, thay thế người có uy tín.

 

 

 DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO

 

TT

Tên thủ tục hành chính

 1.  

Thủ tục cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

 1.  

Thủ tục Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

 1.  

Thủ tục cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động trở lại

 1.  

Thủ tục Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

 1.  

Thủ tục giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Họ tên*
Email*
Bình luận*
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

12/16/2019 12:36:21 PM

^ Về đầu trang