Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính

UBND phường Ninh Hải ban hành văn bản chỉ đạo cán bộ, công chức thực hiện các nội dung về công tác CCHC năm 2019

UBND phường Ninh Hải ban hành văn bản chỉ đạo cán bộ, công chức thực hiện các nội dung về công tác CCHC năm 2019

Thực hiện Thông báo số 97/TB-UBND, ngày 08/5/2019 về kết luận Hội nghị tổng kết cải cách hành chính năm 2018; triển khai kế hoạch CCHC năm 2019. UBND phường Ninh Hải ban hành thông báo cho cán bộ, công chức phường Ninh Hải thực hiện nghiêm các nội dung như sau:

1. Giao Công chức phụ trách công tác CCHC rà soát lại toàn bộ các nhiệm vụ, nhiệm vụ nào chưa thực hiện phải xây dựng kế hoạch đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ hoàn thành tốt các chỉ tiêu trên giao, tập trung một số nội dung sau:

- Về cải cách thủ tục hành chính: đã có Công văn số 17/UBND, ngày 17/01/2019 đăng ký danh mục TTHC rà soát đơn giản hóa năm 2019. Triển khai rà soát và có kiến nghị cắt giảm thời gian giải quyết TTHC gửi cấp trên.

- Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018, Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ.

- Xây dựng kế hoạch cụ thể để nâng cao chỉ số CCHC, xếp hạng CCHC và chỉ số hài lòng năm 2019.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, tập trung kiểm tra chuyên đề và kiểm tra đột xuất.

- Nắm vững các quy định, nội dung, yêu cầu cải cách hành chính, chủ động tham mưu, đề xuất cho lãnh đạo cá công việc, nhiệm vụ cụ thể để triển khai công tác cải cách hành chính theo thẩm quyền và tình hình thực tế của cơ quan, lưu ý không tham mưu đề xuất chung chung mà phải có đầu việc, sản phẩm, phân công cụ thể để theo dõi, đánh giá được kết quả thực hiện.

2. Cán bộ, công chức phường Ninh Hải thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần, thái độ và chất lượng thực thi công vụ nhất là đối với cán bộ, công chức tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

3. Mỗi cán bộ, công chức phải không ngừng học tập, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan (ứng dụng phần mềm Eoffice, chữ ký số, phần mềm một cửa điện tử…) Giao cho công chức phụ trách công nghệ thông tin phối hợp với Văn phòng UBND triển khai thực hiện cài đặt ứng dụng chữ ký số theo đúng quy định.

4. Giao cho đ/c Phó chủ tịch UBND phụ trách công tác CCHC phải sâu sát, theo dõi thường xuyên, nghiên cứu kỹ các yêu cầu cải cách hành chính đặt ra cụ thể để đôn đốc nhắc nhở cán bộ, công chức có liên quan trong công tác cải cách hành chính

Để phát huy những kết quả đạt được trong năm 2018, khắc phục những hạn chế, yếu kém tồn tại nhằm tổ chức, triển khai thực hiện một cách có hiệu quả, thiết thực các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019.

                                                                                               

                                                                                                                                                                        Hồng Minh

Họ tên*
Email*
Bình luận*
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

7/14/2020 5:33:51 PM

 
Thiết kế website
 
 
^ Về đầu trang