Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Văn bản CCHC

UBND phường Ninh Hải ban hành Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2019.

UBND phường Ninh Hải ban hành Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính  năm 2019.
UBND phường Ninh Hải ban hành Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2019.

Ngày 03/4/2019 UBND phường Ninh Hải ban hành Quyết định số 40/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền CCHC phường Ninh Hải năm 2019.

Mục đích của công tác tuyên truyền CCHC năm 2019: Đưa chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 31/3/2017 của Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 26/5/2017 của UBND tỉnh về việc triển khai Chương trình hành động số 12-CTr/TU của Tỉnh ủy đi vào cuộc sống.

Bảo đảm toàn bộ cán bộ, công chức nhận thức đầy đủ, sâu sắc về cải cách hành chính, tác động của cải cách hành chính đối với sự phát triển kinh tế - xã hội. Từ đó, tự giác thực hiện đầy đủ, hiệu quả các nhiệm vụ được giao, có chuyển biến tích cực về thái độ, phương thức phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Đẩy mạnh hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, các giải pháp hỗ trợ tổ chức, cá nhân thông qua Cổng thông tin Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa tại địa chỉ hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn.

Góp phần đạt mục tiêu cải cách hành chính năm 2019, nâng cao mức độ hài lòng của nhân dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện, hoàn thành mục tiêu cải cách hành chính năm 2019.

Nhiệm vụ hoạt động tuyên truyền thống tại UBND phường Ninh Hải trong năm 2019 là Tuyên truyền đối với cán bộ, công chức; Tuyên truyền đối với người dân, tổ chức, doanh nghiệp; Tuyên truyền thông qua phương tiện truyền thanh

 Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2019 đã cụ thể hóa từng nhiệm vụ cụ thể và phân công công chức thực hiện phải đạt được kết quả theo kế hoạch và các giải pháp tổ chức thực hiện trong năm 2019. Tin tưởng rằng  dưới sự chỉ đạo kiên quyết của Đảng ủy, sự điều hành của UBND và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức công tác tuyên truyền CCHC của phường Ninh Hải đạt kết quả cao như Kế hoạch đã đề ra./.

tải tại đây

                                                                                                                                                                              Hồng Minh

Họ tên*
Email*
Bình luận*
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

12/16/2019 12:29:38 PM

^ Về đầu trang