Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Văn bản CCHC

UBND phường Ninh Hải ban hành Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2018

 UBND phường Ninh Hải ban hành Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2018
UBND phường Ninh Hải ban hành Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2018

Ngày 25/01/2018 UBND phường Ninh Hải ban hành Quyết định số 07/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch Kiểm soát Thủ tục hành chính năm 2018.

Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 đã nêu rõ nội dung, nhiệm vụ cụ thể và phân công cán bộ, công chức thực hiện nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 với mục đích và yêu cầu, như sau:

1. Mục đích:

- Nhằm bảo đảm việc thực hiện kiểm soát TTHC đồng bộ, thống nhất và có hiệu quả, có trọng tâm; đảm bảo sự công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận và giải quyết TTHC.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả và sự minh bạch của bộ máy hành chính, tạo môi trường minh bạch nhằm giảm thiểu chi phí về thời gian của Nhân dân trong việc tuân thủ TTHC.

2. Yêu cầu:

- Nội dung Kế hoạch đảm bảo đồng bộ các nhiệm vụ kiểm soát TTHC; có chú trọng các nhiệm vụ trọng tâm.

- Bảo đảm sự phân công, phối hợp rõ ràng, hợp lý trên cơ sở nhiệm vụ vủa các công chức chuyên môn, xác định rõ ràng trách nhiệm thực hiện, thời hạn thực hiện và dự kiến sản phẩm.

- Huy động sự tham gia, phối hợp của cán bộ, công chức có liên quan trong triển khai, thực hiện để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm soát TTHC.

Họ tên*
Email*
Bình luận*
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

3/21/2019 8:46:35 AM

 
 
 
Thiết kế website           
 
 
 
^ Về đầu trang