Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025Dịch vụ công quốc giaCổng thông tin điện tửTỉnh Khánh Hòabac ho Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Thủ tục hành chính

Danh mục TTHC cấp xã

Danh mục TTHC cấp xã

Quyết định Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực bảo hiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh.(EO)

Quyết định Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực bảo hiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh.(EO)

Công bố danh mục TTHC lĩnh vực phòng chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

Công bố danh mục TTHC lĩnh vực phòng chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

Quyết định số 2620/QĐ-UBND, ngày 13/8/2019của UBND tỉnh Khánh Hòa công bố danh mục TTHC lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

Quyết định số 2620/QĐ-UBND, ngày 13/8/2019của UBND tỉnh Khánh Hòa công bố danh mục TTHC lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

Quyết định bãi bỏ thủ tục “đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú” ban hành kèm theo Quyết định số 1187/QĐ-UBND ngày 27/4/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.(EO)

Quyết định bãi bỏ thủ tục “đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú” ban hành kèm theo Quyết định số 1187/QĐ-UBND ngày 27/4/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.(EO)

Quyết định số 2449/QĐ-UBND, ngày 30/7/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa công bố danh mục TTHC lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã;

Quyết định số 2449/QĐ-UBND, ngày 30/7/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa công bố danh mục TTHC lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã;

Quyết định số 2440/QĐ-UBND, ngày 30/7/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa công bố danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã;

Quyết định số 2440/QĐ-UBND, ngày 30/7/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa công bố danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã;

Quyết định số 2194/QĐ-UBND, ngày 01/7/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã;

Quyết định số 2194/QĐ-UBND, ngày 01/7/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã;
Khảo sát CCHC: CB, CC,  VCBầu cử HĐND các cấpDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

4/16/2021 8:21:17 PM

^ Về đầu trang