Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025Dịch vụ công quốc giaCổng thông tin điện tửTỉnh Khánh Hòabac ho Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Quy hoạch, chiến lược, kế hoạch dài hạn

Kế hoạch bảo vệ môi trường phường Ninh Hải năm 2019

Nhằm đảm bảo thực hiện tốt công tác thu gom, xử lý rác thải, cũng như công tác bảo vệ môi trường nói chung trên địa bàn phường Ninh Hải, UBND phường Ninh Hải đã ban hành kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2019

Kế hoạch tăng cường quản lý hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản trên địa bàn phường Ninh Hải

Để công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn phường có hiệu quả, UBND phường Ninh Hải đã ban hành kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 29/01/2019 về tăng cường quản lý hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản trên địa bàn phường, qua đó đã phân công nhiệm vụ cụ thể các ban ngành trong công tác phối hợp thực hiện.
Khảo sát CCHC: CB, CC,  VCBầu cử HĐND các cấpDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

5/17/2022 8:09:49 AM

^ Về đầu trang