Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025Dịch vụ công quốc giaCổng thông tin điện tửTỉnh Khánh Hòabac ho Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính

Kết luận cuộc họp đánh giá kết quả làm việc của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả phường Ninh Hải tháng 1

Kết luận cuộc họp đánh giá kết quả làm việc của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả phường Ninh Hải tháng 1
Kết luận cuộc họp đánh giá kết quả làm việc của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả phường Ninh Hải tháng 1/2019

Ngày 11/02/2019, tại Hội trường B phường Ninh Hải, đồng chí Trần Hải-Chủ tịch UBND phường chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường Ninh Hải tháng 01 năm 2019. Tham dự cuộc họp có các đ/c Phó chủ tịch UBND phường, các cán bộ, công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, công chức phụ trách công nghệ thông tin, cải cách hành chính phường Ninh Hải.

Sau khi nghe công chức phụ trách Cải cách hành chính báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường Ninh Hải tháng 1 năm 2019 và các ý kiến thảo luận trong cuộc họp.

Đồng chí Trần Hải kết luận như sau:

1. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 1 năm 2019:

- Trong tháng1/2019 Bộ phận TN và TKQ có nhiều có nhiều cố gắn:  Cụ thể có báo cáo kèm theo  

- Đối với hồ sơ trực tuyến được quy định tiếp nhận mức độ 3: tiếp nhận 76/121 hồ sơ đạt tỷ lệ 62,8%.

- Tác phong, lề lối tại bộ phận TN và TKQ có nhiều chuyển biến

-  Các biểu mẫu tương đối hoàn thiện, cần bổ sung thêm biểu mẫu của lĩnh vực mới ban hành TTHC. Đã tổ chức tốt việc rà soát TTHC trên phần mềm một cửa và có Văn bản đề nghị các TTHC tiến hành rà soát đơn giản hóa trong năm. Trong tháng củng đã xây dựng xong các Kế hoạch như: Kế hoạch cải cách hành chính, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin…..

- Tác phong, lề lối tại bộ phận TN và TKQ có nhiều chuyển biến

- Tuy nhiên vẫn còn một số mặt hạn chế:

+ Vẫn còn chưa chấp hành nghiêm giờ giấc làm việc còn để dân chờ;

+ Vẫn còn trường hợp thực hiện TTHC chưa đúng quy trình. Đặc biệt lĩnh vực đất đai.

+ Các biểu mẫu hướng dẫn hồ sơ cho công dân tại cán bộ một cửa còn thiếu.

+ Thực hiện rà soát phí và lệ phí để thu theo đúng quy định

+ Cán bộ, công chức mặc đồng phục đã được trang bị vào thứ 3 và thứ 5 hàng tuần: công chức nữ thực hiện nghiêm nhưng các công chức nam chưa thực hiện tốt.

2. Để khắc phục những hạn chế trong tháng 2, đề nghị cán bộ, công chức có liên quan đến Bộ phận TN và TKQ thực hiện tốt một số nội dung sau:

- Phát huy kết quả đạt được, khắc phục tồn tại hạn chế trong tháng 2 cần tập trung thực hiện cá nhiệm vụ

- Chấn chỉnh, thực hiện nghiêm giờ giấc làm việc, cán bộ công chức một cửa cần khắc phục, nếu trong tháng tới vẫn tiếp tục sẽ bị xử lý theo quy định, giao công  chức  văn phòng  theo dõi, báo cáo kịp thời cho lãnh đạo UBND phường

- Tiếp tục rà soát TTHC trên phần mềm một cửa để đề nghị bổ sung, phục cho việc tiếp nhận và TKQ. Hiện nay vẫn còn một số TTHC đã ban hành có hiệu lực nhưng trên phần mềm một cửa chưa cập nhật.

- Liên hệ chuyên viên thị xã sửa lại các quy trình TTHC bị lỗi cụ thể như: Chứng thực chữ ký trong các loại giấy tờ bằng tiếng việt; TT hòa giải tranh chấp đất đai; Thủ tục chứng thực các hợp đồng giao dịch….

- Các công chức chuyên môn: Địa chính, xây dựng, môi trường, đô thị; văn hóa-xã hội (lĩnh vực LĐTBXH) cung cấp các loại biểu mẫu cho cán bộ 1 cửa phục vụ công tác hướng dẫn hồ sơ cho công dân.

- Tiếp tục triển khai Kế hoạch CCHC năm 2018 và Kế hoạch Kiểm soát TTHC có hiệu quả ngay từ đầu năm

- Tiếp nhận TTHC theo đúng quy trình quy định

3. Giao cán bộ, công chức có liên quan thực hiện tốt các nội dung đã triển khai nói trên; công chức phụ trách công tác CCHC theo dõi, đôn đốc. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nếu có khó khăn vướng mắc kịp thời phản ảnh đến lãnh đạo UBND phường giải quyết./.

Hồng Minh

Họ tên*
Email*
Bình luận*
Khảo sát CCHC: CB, CC,  VCBầu cử HĐND các cấpDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

5/17/2022 8:40:14 AM

^ Về đầu trang