Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025Dịch vụ công quốc giaCổng thông tin điện tửTỉnh Khánh Hòabac ho Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Văn bản CCHC

Kết luận của UBND phường Ninh Hải đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tháng 3

Kết luận của UBND phường Ninh Hải đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tháng 3

Ngày 04/04/2019, tại Hội trường B phường Ninh Hải, đồng chí Trần Hải-Chủ tịch UBND phường chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường Ninh Hải tháng 03 năm 2019. Tham dự cuộc họp có các đ/c Phó chủ tịch UBND phường, các cán bộ, công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, công chức phụ trách công nghệ thông tin, cải cách hành chính phường Ninh Hải. Sau khi nghe công chức phụ trách Cải cách hành chính báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường Ninh Hải tháng 02 năm 2019 và các ý kiến thảo luận trong cuộc họp.

Đồng chí Trần Hải kết luận như sau:

1. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 3 năm 2019:

- Trong tháng 3/2019 Bộ phận TN và TKQ có nhiều có nhiều cố gắn:  Cụ thể   

          + Lĩnh vực Tư pháp: 212 hồ sơ (Đúng hẹn 15, đạt tỷ lệ 7,1%; Trước hẹn 195 đạt tỷ lệ 91,9%, trễ hẹn 02 hồ sơ đạt tỷ lệ  0,94%)

          + Lĩnh vực LĐTBXH: 14 hồ sơ (sớm hẹn 14, đạt tỷ lệ 100%)

- Đối với hồ sơ trực tuyến được quy định tiếp nhận mức độ 3: tiếp nhận 28/45 hồ sơ đạt tỷ lệ 62,2%.

- Tác phong, lề lối tại bộ phận TN và TKQ có nhiều chuyển biến

-  Các biểu mẫu tương đối hoàn thiện, cần bổ sung thêm biểu mẫu của lĩnh vực mới ban hành TTHC. Đã tổ chức tốt việc rà soát TTHC trên phần mềm một cửa và có Văn bản đề nghị các TTHC tiến hành rà soát đơn giản hóa trong năm. Trong tháng củng đã xây dựng xong các Kế hoạch như: Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính…..

- Tác phong lề lối làm việc của cán bộ công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có nhiều chuyển biến tích cực.

- Tuy nhiên vẫn còn một số mặt hạn chế:

+ Vẫn còn một số trường hợp công chức chưa thực hiện nghiêm giờ giấc làm việc. Chưa khắc phục được việc đi trễ về sớm

+Còn có đồng chí tính chủ động chưa cao trong công tác tham mưu, phải thường xuyên dùng phiếu hướng dẫn để hướng dẫn TTHC cho nhân dân.

+ Đối với việc giải quyết còn một số trường hợp chưa thực hiện đúng quy trình

2. Để khắc phục những hạn chế trong tháng 3, đề nghị cán bộ, công chức có liên quan đến Bộ phận TN và TKQ thực hiện tốt một số nội dung sau:

- Phát huy kết quả đạt được, khắc phục tồn tại hạn chế trong tháng 3

- Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, từng đ/c chủ động tham mưu, tổ chức và triển khai thực hiện nhiệm vụ của mình. Chủ động trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là việc tham mưu cho lãnh đạo (không để phải nhắc việc)

- Thực hiện tốt thời gian làm việc, nghỉ phải xin phép trước (tránh ở nghỉ rồi mới xin, trừ trường hợp đặc biệt...)

- Thực hiện việc đeo thẻ (một cửa), trang phục đúng quy định, gọn gàng, lịch sự

- Niêm yết lại các TTHC tại bộ phận một cửa; thực hiện nghiêm Đề án Văn hóa công vụ, thực hiện tốt “4 xin, 4 luôn”. Thực hiện đúng quy trình một cửa, một cửa liên thông. Không để hồ sơ trễ hẹn (Quý I - trễ 02 hồ sơ) cần chấn chỉnh

- Phải Up file kết quả theo quy định (giao đ/c Minh, Thi liên hệ cách thực hiện)

- Tiếp tục nghiêm cứu báo cáo kiểm tra CCHC của Sở Nội vụ theo tinh thần văn bản số 1424 của UBND tỉnh và số 823 /UBND của UBND thị xã ngày 26/3/2019, từ đó các đ/c kiểm tra lại mình và kịp thời khắc phục

- Giải quyết tốt đơn thư của công dân (đăc biệt đơn thư liên quan đến bồi thường, hỗ trợ) đúng quy định và có thông báo trả lời cho công dân sau khi giải quyết. Kiểm tra, xử lý các trường hợp lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép … (đ/c Bình phải có báo cáo và hướng xử lý các trường hợp: ông Tuất (TDP3); trường hợp rào đất sát tường UBND; các trường hợp lấn chiếm đất trong ranh giới đường STX (TDP 4) theo phản ánh tại cuộc họp giao ban quý của TDP3; 4 Đông Hà tại cuộc họp tiếp theo)

- Thực hiện tốt tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện tốt việc tiết kiệm chi trong hoạt động hành chính, trong sử dụng tài sản công, điện, nước, VPP…

- Thực hiện tốt đoàn kết nội bộ (mối quan hệ trên dưới, đồng nghiệp, phối hợp, giúp đỡ, cách nói, trao đổi công việc, tâm sự cần chính xác ….để tránh hiểu lầm, tránh để kẻ xấu lợi dung và nâng quan điểm không hay )

- Các lĩnh vực chuyên môn tiếp tục  rà soát lại toàn bộ các nhiệm vụ, nhiệm vụ nào chưa thực hiện phải xây dựng kế hoạch đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ hoàn thành tốt các chỉ tiêu trên giao

- Chấn chỉnh thái độ tiếp công dân, giải thích tận tình hòa nhã, tác phong cán bộ, công chức chuẩn mực. Phấn đấu nâng cao chỉ số hài lòng của cá nhân, tổ chức khi đến liên hệ thực hiện các TTHC tại địa phương

- Cán bộ, công chức không nhận hồ sơ trực tiếp từ công dân, tất cả các TTHC phải qua “ một cửa”. Lập phiếu hướng dẫn hồ sơ cho công dân, không để dân đi lại nhiều lần, đề nghị bổ sung phải bằng thông báo

- Tiếp tục thiết lập đầy đủ hồ sơ điện tử, cập nhật tất cả các thông tin khách hàng trên phần mềm hành chính công. Quá trình giải quyết hồ sơ trên phần mềm một cửa phải đồng bộ với hồ sơ giấy.

- Tổ hướng dẫn TTHC trực tuyến mức độ 3 tiếp tục hướng dẫn công dân nộp hồ sơ trực tuyến đảm bảo vượt chỉ tiêu giao. Thực hiện tốt thủ tục liên thông theo Quyết định 1187/QĐ-UBND, ngày 27/4/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa và Thông báo số 67/TB-UBND, ngày 26/3/2019 của UBND thị xã Ninh Hòa.

-Thường xuyên rà soát thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, báo cáo kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ  các quy định, thủ tục hành chính; đề xuất các phương án đơn giản hóa TTHC nhằm tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân trong thực hiện TTHC.

                                                                                                                                                                                  Hồng Minh

Họ tên*
Email*
Bình luận*
YAfn3
10/18/2020 9:26:55 PM

zOEAIU http://pills2sale.com/ levitra nizagara

xciP22
10/19/2020 3:55:02 AM

7w5SdV http://pills2sale.com/ levitra nizagara

ivYYq
11/14/2020 8:18:45 PM

40Pszc http://pills2sale.com/ viagra online

Mq8sT6
12/4/2020 7:30:55 AM

EcLMil https://www.quora.com/What-the-top-SEO-keywords-for-essay-you-know/answer/Alan-Smith-1772 write my essay

4dspk
12/4/2020 9:39:32 AM

YY4Ssx https://www.quora.com/What-the-top-SEO-keywords-for-essay-you-know/answer/Alan-Smith-1772 write my essay

udqbQF
12/13/2020 6:15:43 AM

8K4DLI http://xnxx.in.net/ xnxx videos

lE8nP
12/13/2020 6:47:15 AM

sbtQdx http://xnxx.in.net/ xnxx videos

VdBb7
12/13/2020 11:36:39 AM

W65QZg https://writemyessayforme.web.fc2.com/

i6q7q
12/13/2020 12:58:11 PM

6qFltx https://writemyessayforme.web.fc2.com/

5mnOk
12/15/2020 12:36:04 PM

VPLsE2 https://writemyessayforme.web.fc2.com/#writemyessay

tRlzWq
12/15/2020 1:58:06 PM

wI5YnY https://writemyessayforme.web.fc2.com/#writemyessay

O0jS0
1/9/2021 5:45:02 PM

5Ttcsa https://writemyessayforme.web.fc2.com/octavio-paz-essay-day-of-the-dead.html

KrNM58
1/9/2021 6:16:42 PM

FQqN32 https://writemyessayforme.web.fc2.com/octavio-paz-essay-day-of-the-dead.html

FXC0K2
1/9/2021 10:02:23 PM

PAz08i http://waldorfdollshop.us/ waldorf doll

l10Cm2
1/9/2021 10:34:51 PM

89Ynmv http://waldorfdollshop.us/ waldorf doll

Khảo sát CCHC: CB, CC,  VCBầu cử HĐND các cấpDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

3/5/2021 9:09:57 PM

^ Về đầu trang