Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025Dịch vụ công quốc giaCổng thông tin điện tửTỉnh Khánh Hòabac ho Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Văn bản CCHC

Kế hoạch nâng cao Chỉ số CCHC, Chỉ số mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của UBND phường Ninh Hải năm 2020

Kế hoạch nâng cao Chỉ số CCHC, Chỉ số mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của UBND phường Ninh Hải năm 2020

Thực hiện Quyết định số 385/QĐ-UBND  ngày 11/3/2020  của UBND thị xã Ninh Hòavề việc phê duyệt và công bố báo cáo Chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của UBND các xã, phường trên địa bàn thị xã Ninh Hòa năm 2019; Báo cáo số 94/BC-UBND ngày 20/3/2020 của UBND thị xã Ninh Hòa về việc báo cáo chỉ số và xếp hạng kết quả cải cách hành chính năm 2019 của các cơ quan, đơn vị và UBND các xã phường.

Để phát huy những kết quả của năm 2019, tiếp tục khắc phục những hạn chế, thiếu sót, những vấn đề nhân dân chưa hài lòng; UBND phường Ninh Hải xây dựng kế hoạch nâng cao Chỉ số CCHC, Chỉ số mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của UBND phường Ninh Hải năm 2020

Tải tại đây

Họ tên*
Email*
Bình luận*
Khảo sát CCHC: CB, CC,  VCBầu cử HĐND các cấpDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

4/16/2021 8:11:00 PM

^ Về đầu trang