Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Văn bản CCHC

Kế hoạch nâng cao Chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của UBND phường Ninh Hải năm 2016

Kế hoạch nâng cao Chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của UBND phường Ninh Hải năm 2016
Kế hoạch nâng cao Chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của UBND phường Ninh Hải năm 2016

     Ngày 17/5/2017 UBND phường Ninh Hải ban hành Kế hoạch số: 346/KH-UBND, về việc Nâng cao Chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của UBND phường Ninh Hải năm 2016, với những nội dung chính sau đây:

1. Mục đích của Kế hoạch là:

          Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách về trách nhiệm và sự tự giác, tích cực thực hiện các công việc, thủ tục hành chính; phát huy những mặt tích cực, kịp thời khắc phục những hạn chế trong giải quyết thủ tục hành chính.

          Tiếp tục thực hiện quyết liệt cải cách hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách gắn với siết chặt kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ; đẩy mạnh các ứng dụng trực tuyến để hiện đại hóa quản lý, điều hành và phục vụ nhân dân; nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

          Góp phần đẩy mạnh CCHC, cải thiện Chỉ số CCHC, từng bước nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn phường.

2. Yêu cầu của Kế hoạch:

          Nâng cao Chỉ số CCHC, Chỉ số mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan UBND phường Ninh Hải phải được xem xét là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách địa phương.

         Xác định rõ nhiệm vụ của cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách trong việc giải quyết các công việc, thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân, đảm bảo chỉ số mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đạt trên 85% vào năm 2020 (năm 2016 đạt 76,68%); chỉ số cải cách hành chính đảm bảo đạt trên 90% trong năm 2017 (năm 2016 đạt 88,76%).

3. Để đạt được mục đích và yêu cầu nói trên, Kế hoạch cũng đã phân công rõ  nội dung  từng công việc do công chức nào chủ trì, công chức nào phối hợp; thời gian hoàn thành và kết quả của từng nội dung.

     Phát huy những kết quả của năm 2016, tiếp tục khắc phục những hạn chế, thiếu sót, những vấn đề nhân dân chưa hài lòng; UBND phường Ninh Hải xây dựng kế hoạch nâng cao Chỉ số CCHC, Chỉ số mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của UBND phường Ninh Hải năm 2016 cụ thể. Cùng với sự Quyết tâm cao của đội ngũ cán bộ, công chức tin chắc rằng năm 2017 Chỉ số CCHC, Chỉ số mức độ hài lòng sẽ đạt được kết quả mà Kế hoạch đã đề ra. 

 

 

 

 

Họ tên*
Email*
Bình luận*
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

3/21/2019 8:35:50 AM

 
 
 
 
Thiết kế website       
 
 
 
 
 
^ Về đầu trang