Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025Dịch vụ công quốc giaCổng thông tin điện tửTỉnh Khánh Hòabac ho Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Hội đồng nhân dân

NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG NINH HẢI

 

 

Họ và tên : Trần Ngọc Hưng

Ngày sinh : 01/3/1962

Quê quán : Ninh Hải, Ninh Hòa, Khánh Hòa

Dân tộc : Kinh

Thường trú : TDP 1- Đông Hải, Ninh Hải, Ninh Hòa 

Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế-Luật

Lý luận chính trị : Trung cấp

Chức danh : Chủ tịch Hội đồng nhân dân

Điện thoại : 0905275016

Email công vụ : tnhung.nh@khanhhoa.gov.vn 

 

 

 

Họ và tên : Khưu Thị Thanh Minh

Ngày sinh : 18/7/1986

Quê quán : Ninh Diêm, Ninh Hòa, Khánh Hòa

Dân tộc : Kinh

Thường trú : TDP 8- Bình Tây, Ninh Hải, Ninh Hòa 

Trình độ chuyên môn : Trung cấp Thanh vận

Lý luận chính trị : Trung cấp

Chức danh : Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân

Điện thoại : 0905491273

Email công vụ : kttminh.nh@khanhhoa.gov.vn

 

 

 

Họ và tên : Nguyễn Tấn Sâm

Ngày sinh : 12/6/1965

Quê quán : Ninh Hải, Ninh Hòa, Khánh Hòa

Dân tộc : Kinh

Thường trú : TDP 8- Bình Tây, Ninh Hải, Ninh Hòa 

Trình độ chuyên môn : Đại học chuyên ngành khai thác thủy sản

Lý luận chính trị : Trung cấp

Chức danh : Trưởng ban Ban Kinh tế-Xã hội Hội đồng nhân dân

Điện thoại : 0905203897

Email công vụ : ntsam.nh@khanhhoa.gov.vn

 

 

 

Họ và tên : Huỳnh Hồng Phượng

Ngày sinh : 13/6/1965

Quê quán : Ninh Hải, Ninh Hòa, Khánh Hòa

Dân tộc : Kinh

Thường trú : TDP 8- Bình Tây, Ninh Hải, Ninh Hòa 

Trình độ chuyên môn : Trung cấp chuyên ngành công tác xã hội

Lý luận chính trị : Trung cấp

Chức danh : Trưởng ban Ban pháp chế Hội đồng nhân dân

Điện thoại : 0935310930

Email công vụ : hhphuong.nh@khanhhoa.gov.vn

 

 

 

Khảo sát CCHC: CB, CC,  VCBầu cử HĐND các cấpDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

5/17/2022 8:11:58 AM

^ Về đầu trang