Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025Dịch vụ công quốc giaCổng thông tin điện tửTỉnh Khánh Hòabac ho Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Đảng ủy

NHÂN SỰ BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY PHƯỜNG NINH HẢI
 
 

Họ và tên : Nguyễn Tấn Sâm

Ngày sinh : 12/6/1965

Quê quán : Ninh Hải, Ninh Hòa, Khánh Hòa

Dân tộc : Kinh

Thường trú : TDP 8- Bình Tây, Ninh Hải, Ninh Hòa

Trình độ chuyên môn : Đại học chuyên ngành khai thác thủy sản

Lý luận chính trị : Trung cấp

Chức danh : Bí thư 

Điện thoại : 0905203897

Email công vụ : ntsam.nh@khanhhoa.gov.vn

 

Họ và tên : Trần Hải

Ngày sinh : 27/11/1964

Quê quán : Ninh Hải, Ninh Hòa, Khánh Hòa

Dân tộc : Kinh

Thường trú : TDP 6- Bình Tây, Ninh Hải, Ninh Hòa

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư khai thác thủy sản

Lý luận chính trị : Cao cấp

Chức danh : Phó Bí thư -Chủ tịch UBND

Điện thoại : 0913454429

Email công vụ : thai.nh@khanhhoa.gov.vn

 

 

Họ và tên : Khưu Thị Thanh Minh

Ngày sinh : 18/7/1986

Quê quán : Ninh Diêm, Ninh Hòa, Khánh Hòa

Dân tộc : Kinh

Thường trú : TDP 8- Bình Tây, Ninh Hải, Ninh Hòa

Trình độ chuyên môn : Trung cấp Thanh vận

Lý luận chính trị : Trung cấp

Chức danh : Phó Bí thư thường trực

Điện thoại : 0905491273

Email công vụ : kttminh.nh@khanhhoa.gov.vn

 

 

 

 

 
   

Họ và tên: Huỳnh Thị Thảo

Ngày sinh: 25/11/1988

Quê quán: Ninh Hải, Ninh Hòa, Khánh Hòa

Dân tộc: Kinh

Thường trú: Ninh Thủy, Ninh Hòa, Khánh Hòa

Trình độ chuyên môn: Đại học hành chính

Lý luận chính trị: Trung cấp

Chức danh: Phó chủ tịch UBND phường

Điện thoại: 0971236007

E mail công vụ: htthao.nh@khanhhoa.gov.vn

 

 

Họ và tên:  Trần Thanh Tùng

Năm sinh:  1966

Quê Quán:  Ninh Hải, Ninh Hòa, Khánh Hòa

Dân tộc:   Kinh

Nơi thường trú:  TDP8-Bình Tây, Ninh Hải, Ninh Hòa

Trình độ chuyên môn: Đại học hành chính

Lý luận chính trị:  Trung cấp

Chức danh:  Phó Chủ tịch UBND phường

Điện thoại:  0905 103 795

Email công vụ:  tttung.nh@khanhhoa.gov.vn

 

DANH SÁCH MẶT TRẬN, ĐOÀN THỂ PHƯỜNG NINH HẢI

 

 

Họ và tên : Huỳnh Hồng Phượng

Ngày sinh : 13/6/1965

Quê quán : Ninh Hải, Ninh Hòa, Khánh Hòa

Dân tộc : Kinh

Thường trú : TDP 8- Bình Tây, Ninh Hải, Ninh Hòa

Trình độ chuyên môn : Trung cấp chuyên ngành công tác xã hội

Lý luận chính trị : Trung cấp

Chức danh : Chủ tịch Mặt trận

Điện thoại : 0935310930

Email công vụ : hhphuong.nh@khanhhoa.gov.vn

 

Họ và tên : Nguyễn Thị Tuyết Ly

Ngày sinh : 26/5/1990

Quê quán : Đồng Xuân, Phú Yên

Dân tộc : Kinh

Thường trú : TDP 6- Bình Tây, Ninh Hải, Ninh Hòa

Trình độ chuyên môn : Sư phạm mỹ thuật

Lý luận chính trị : Trung cấp

Chức danh : Chủ tịch Hội LHPN phường

Điện thoại : 0775566563

Email công vụ : lthong.nh@khanhhoa.gov.vn

   

 

 

 

 

 

 

Họ và tên : Mai Văn Lỷ

Ngày sinh : 15/4/1968

Quê quán : Ninh Thọ, Ninh Hòa, Khánh Hòa

Dân tộc : Kinh

Thường trú : TDP 9- Đông Cát, Ninh Hải, Ninh Hòa 

Trình độ học vấn : Trung cấp công tác xã hội

Lý luận chính trị : Trung cấp chính trị hành chính

Chức danh : Chủ tịch Hội Nông dân

Điện thoại : 0905323970

Email công vụ : mvly.nh@khanhhoa.gov.vn

   

 

Họ và tên : Phan Hoài Phúc

Ngày sinh : 09/10/1988

Quê quán : Ninh Hải, Ninh Hòa, Khánh Hòa

Dân tộc : Kinh

Thường trú : TDP 9- Đông Cát, Ninh Hải, Ninh Hòa 

Trình độ chuyên môn : Cao đẳng Kỹ thuật viễn thông

Lý luận chính trị : Trung cấp

Chức danh : Bí thư Đoàn TNCSHCM phường

Điện thoại : 0906038782

Email công vụ : phphuc.nh@khanhhoa.gov.vn

Khảo sát CCHC: CB, CC,  VCBầu cử HĐND các cấpDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

5/17/2022 7:25:51 AM

^ Về đầu trang