Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025Dịch vụ công quốc giaCổng thông tin điện tửTỉnh Khánh Hòabac ho Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Xây dựng Đảng - Chính

Đảng bộ phường Ninh Hải tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đảng bộ phường Ninh Hải tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

          Thực hiện Kế hoạch của đảng bộ thị xã Ninh Hòa, vừa qua ngày 14/5/2021 Đảng bộ phường Ninh Hải tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Về dự Hội nghị có hơn 100 đại biểu là cán bộ, đảng viên trong toàn phường về dự Hội nghị.

          Hội nghị lần lượt nghe báo cáo viên thông qua các nội dung cơ bản như Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 10 năm 2021-2030 và phương hướng, nhiện vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, Những nhận thức mới và tư duy mới về Quốc phòng Việt Nam, Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia, Thảo luận, góp ý Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cộng sản Việt Nam.

        Các đồng chí tham gia Hội nghị đã nghiêm túc tiếp thu các nội dung cơ bản của Nghị quyết, tham gia đóng góp ý kiến bản Dự thảo. Đồng thời còn được nghe Đ/c Bí thư Đảng ủy xác định những nội dung cơ bản về nhiệm vụ của địa phương cơ bản đã đạt được một số chỉ tiêu nhất định. Kinh tế đời sống ổn định có kết quả tốt, Văn hóa xã hội chuyển biến tích cực. Quốc phòng an ninh triển khai cơ bản đạt yêu cầu đã đề ra. An ninh trật tự đi vào nề nếp, ổn định. Những nhiệm vụ chủ yếu cần quán triệt trong cán bộ đảng viên và phấn đấu hoàn thành trong thời gian tới.

                                                                                                                                                                                    Ngọc Trinh

Họ tên*
Email*
Bình luận*
Khảo sát CCHC: CB, CC,  VCBầu cử HĐND các cấpDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

5/17/2022 7:58:56 AM

^ Về đầu trang