Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Văn bản CCHC

Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại UBND phường Ninh Hải phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với hoạt động giải quyết thủ tục hành chính của UBND phường Ninh Hải

Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại UBND phường Ninh Hải phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với hoạt động giải quyết thủ tục hành chính của UBND phường Ninh Hải
UBND phường Ninh Hải Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với hoạt động giải quyết thủ tục hành chính của UBND phường Ninh Hải

  Ngày 10/5/2017 Chủ tịch UBND phường Ninh Hải ban hành Quyết định số 316 /QĐ-UBND Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại UBND phường Ninh Hải phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với hoạt động giải quyết thủ tục hành chính của UBND phường Ninh Hải. Có 140 thủ tục hành chính công bố đạt chuẩn quốc gia  TCVN ISO 9001:2008. Cụ thể ở phụ lục sau:

PHỤ LỤC

CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA UBND PHƯỜNG NINH HẢI  ĐƯỢC CÔNG BỐ PHÙ HỢP VỚI

 TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008

(Ban hành kèm theo Quyết định số 316/QĐ-UBND ngày  10/5/2017

của Chủ tịch UBND phường Ninh Hải)

 

TT

Tên văn bản tài liệu

Mã hiệu

LĨNH VỰC TƯ PHÁP

 1.  

Quy trình cấp bản sao từ sổ gốc

QT-TP-01

 1.  

Quy trình chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

QT-TP-02

 1.  

Quy trình chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)

QT-TP-03

 1.  

Quy trình chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

QT-TP-04

 1.  

Quy trình sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

QT-TP-05

 1.  

Quy trình cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

QT-TP-06

 1.  

Quy trình chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

QT-TP-07

 1.  

Quy trình chứng thực di chúc

QT-TP-08

 1.  

Quy trình chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

QT-TP-09

 1.  

Quy trình chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

QT-TP-10

 1.  

Quy trình chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

QT-TP-11

 1.  

Quy trình đăng ký nuôi con nuôi trong nước

QT-TP-12

 1.  

Quy trình đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

QT-TP-13

 1.  

Quy trình đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế

QT-TP-14

 1.  

Quy trình đăng ký khai sinh          

QT-TP-15

 1.  

Quy trình đăng ký kết hôn

QT-TP-16

 1.  

Quy trình đăng ký nhận cha, mẹ, con

QT-TP-17

 1.  

Quy trình đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con

QT-TP-18

 1.  

Quy trình đăng ký khai tử

QT-TP-19

 1.  

Quy trình đăng ký khai sinh lưu động

QT-TP-20

 1.  

Quy trình đăng ký kết hôn lưu động

QT-TP-21

 1.  

Quy trình đăng ký khai tử lưu động

QT-TP-22

 1.  

Quy trình đăng ký giám hộ

QT-TP-23

 1.  

Quy trình đăng ký chấm dứt giám hộ

QT-TP-24

 1.  

Quy trình thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi;  bổ sung hộ tịch

QT-TP-25

 1.  

Quy trình cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

QT-TP-26

 1.  

Quy trình đăng ký lại khai sinh

QT-TP-27

 1.  

Quy trình đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

QT-TP-28

 1.  

Quy trình đăng ký lại kết hôn

QT-TP-29

 1.  

Quy trình đăng ký lại khai tử

QT-TP-30

 1.  

Quy trình cấp bản sao trích lục hộ tịch

QT-TP-31

 1.  

Quy trình  giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường

QT-TP-32

 1.  

Quy trình  chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường

QT-TP-33

 1.  

Quy trình  chi trả tiền bồi thường

QT-TP-34

 1.  

Quy trình  giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu

QT-TP-35

LĨNH VỰC LIÊN THÔNG

 1.  

QT. Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

QT .LT.01

 1.  

QT. Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

QT .LT.02

 1.  

QT.Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú

QT .LT.03

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI

 1.  

Quy trình hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con đẻ của họ

QT-LĐTBXH- 01

 1.  

Quy trình xác nhận và giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

QT-LĐTBXH- 02

 1.  

Quy trình hồ sơ giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

QT-LĐTBXH- 03

 1.  

Quy trình giải quyết chế độ ưu đãi người có công giúp đỡ cách mạng

QT-LĐTBXH- 04

 1.  

Quy trình giải quyết trợ cấp hàng tháng cho thân nhân khi người có công với cách mạng từ trần

QT-LĐTBXH- 05

 1.  

Quy trình hồ sơ hưởng mai táng phí và trợ cấp một lần cho người có công cách mạng

QT-LĐTBXH- 06

 1.  

Quy trình mua bảo hiểm y tế cho người có công

QT-LĐTBXH- 07

 1.  

Quy trình giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sỹ

QT-LĐTBXH- 08

 1.  

Quy trình đổi hoặc cấp lại bằng "tổ quốc ghi công"

QT-LĐTBXH- 09

 1.  

Quy trình xét duyệt và đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"

QT-LĐTBXH- 10

 1.  

Quy trình tiếp nhận, xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà cho người có công cách mạng

QT-LĐTBXH- 11

 1.  

Quy trình tiếp nhận hồ sơ cấp lại Sổ lĩnh tiền trợ cấp ưu đãi hàng tháng cho người có công

QT-LĐTBXH- 12

 1.  

Quy trình giải quyết hưởng chế độ một lần đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước, hiện đã về gia đình

QT-LĐTBXH- 13

 1.  

Quy trình tiếp nhận hồ sơ và xác nhận hưởng chế độ bảo hiểm y tế đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước

QT-LĐTBXH- 14

 1.  

Quy trình tiếp nhận hồ sơ hưởng chế độ mai táng phí đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước

QT-LĐTBXH- 15

 1.  

Quy trình giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sỹ

QT-LĐTBXH- 16

 1.  

Quy trình xác nhận văn bản đề nghị cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sỹ

QT-LĐTBXH- 17

 1.  

Quy trình hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sỹ

QT-LĐTBXH- 18

 1.  

Quy trình giải quyết chế độ, chính sách đối với người tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc

QT-LĐTBXH- 19

 1.  

Quy trình trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia nước bạn Lào, Campuchia

QT-LĐTBXH- 20

 1.  

Quy trình giải quyết chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ

QT-LĐTBXH- 21

 1.  

Quy trình xét hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương

QT-LĐTBXH- 22

 1.  

Quy trình xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với quân nhân tham gia kháng chiến chỗng Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương

QT-LĐTBXH- 23

 1.  

Quy trình giải quyết chế độ ưu đãi đối với trường hợp truy tặng hoặc tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"

QT-LĐTBXH- 24

 1.  

Quy trình giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến

QT-LĐTBXH- 25

 1.  

Quy trình thực hiện chế độ trợ cấp môt lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết

QT-LĐTBXH- 26

 1.  

Quy trình giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

QT-LĐTBXH- 27

 1.  

Quy trình trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội

QT-LĐTBXH- 28

 1.  

Quy trình giải quyết hỗ trợ kinh phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội

QT-LĐTBXH- 29

 1.  

Quy trình điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội

QT-LĐTBXH- 30

 1.  

Quy trình tiếp nhận hồ sơ đề nghị chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn huyện

QT-LĐTBXH- 31

 1.  

Quy trình tiếp nhận hồ sơ đề nghị trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

QT-LĐTBXH- 32

 1.  

Quy trình tiếp nhận, thẩm định hồ sơ chấm dứt hưởng trợ cấp thường xuyên cho đối tượng bảo trợ xã hội

QT-LĐTBXH- 33

 1.  

Quy trình tiếp nhận, thẩm định hồ sơ trợ cấp đột xuất cho đối tượng bảo trợ xã hội

QT-LĐTBXH- 34

 1.  

Quy trình tiếp nhận hồ sơ đề nghị tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội

QT-LĐTBXH- 35

 1.  

Quy trình chấp thuận cho cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập đặt trụ sở tại xã, phường

QT-LĐTBXH- 36

 1.  

Quy trình xác nhận đơn xin vay vốn của hộ gia đình có con em là học sinh, sinh viên

QT-LĐTBXH- 37

 1.  

Quy trình xác nhận đối tượng học sinh hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập trung học cơ sở

QT-LĐTBXH- 38

 1.  

Quy trình cấp giấy xác nhận khuyết tật

QT-LĐTBXH- 39

 1.  

Quy trình đổi, cấp lại giấy xác nhận khuyết tật

QT-LĐTBXH- 40

 1.  

Quy trình  tiếp nhận người cao tuổi vào nuôi dưỡng trong TTBTXH Khánh Hòa

QT-LĐTBXH- 41

 1.  

Quy trình  tiếp nhận người khuyết tật vào nuôi dưỡng trong TTBTXH Khánh Hòa

QT-LĐTBXH- 42

 1.  

Quy trình  tiếp nhận trẻ em vào nuôi dưỡng trong TTBTXH Khánh Hòa

QT-LĐTBXH- 43

 1.  

Quy trình  tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội (đối với đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn)

QT-LĐTBXH- 44

LĨNH VỰC VĂN HÓA THỂ THAO DU LỊCH

 1.  

Quy trình đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản

QT-VH-01

 1.  

Quy trình công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

QT-VH-02

 1.  

Quy trình công nhận gia đình văn hóa

QT-VH-03

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 1.  

Quy trình cấp sổ vịt chạy đồng

QT-NN-01

 1.  

Quy trình xác nhận việc thực hiện hợp đồng liên kết và tiêu thụ nông sản

QT-NN-02

 1.  

Khai thác rừng tự nhiên phục vụ nhu cầu thiết yếu tại chỗ đối với Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư

QT-NN-03

 1.  

Quy trình cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại

QT-NN-04

 1.  

Quy trình cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại

QT-NN-05

 1.  

Quy trình tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ kinh phí bảo hiểm tai nạn thuyền viên cho các thuyền viên trên các tàu đánh bắt hải sản, tàu dịch vụ cho hoạt động khai thác hải sản

QT-NN-06

 1.  

Quy trình tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ kinh phí bảo hiểm thân tàu cho tàu đánh bắt hải sản, tàu dịch vụ cho hoạt động khai thác hải sản có công suất máy từ 40CV trở lên

QT-NN-07

 1.  

Quy trình tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ ngư dân thay máy tàu sang loại máy để tiêu hao ít nhiên liệu hơn đối với tàu đánh bắt hải sản có công suất máy từ 40CV trở lên hoặc tàu dịch vụ phục vụ hoạt động khai thác hải sản

QT-NN-08

 1.  

Quy trình tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ ngư dân mua mới, đóng mới tàu đánh bắt hải sản có công suất máy từ 90CV trở lên hoặc tàu cung ứng dịch vụ cho hoạt động khai thác hải sản

QT-NN-09

 1.  

Quy trình cho phép khai thác gỗ trong rừng phòng hộ là rừng khoanh nuôi (để giải quyết nhu cầu gỗ gia dụng), khai thác các loại lâm sản phụ trong rừng phòng hộ là rừng tự nhiên

QT-NN-10

 1.  

Quy trình cho phép khai thác gỗ rừng tự nhiên khoanh nuôi tái sinh do chủ rừng tự bỏ vốn

QT-NN-11

 1.  

Quy trình cho phép khai thác, thu hái lâm sản trừ gỗ, tre nứa

QT-NN-12

LĨNH VỰC NỘI VỤ

 1.  

Quy trình tiếp nhận thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng

QT-NV-01

 1.  

Quy trình tiếp nhận thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng

QT-NV-02

 1.  

Quy trình chấp thuận đăng ký sinh hoạt tôn giáo

QT-NV-03

 1.  

Quy trình đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hằng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở

QT-NV-04

 1.  

Quy trình tiếp nhận đăng ký người vào tu

QT-NV-05

 1.  

Quy trình thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng

QT-NV-06

 1.  

Quy trình chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã

QT-NV-07

 1.  

Quy trình tặng giấy khen của Chủ tịch UBND xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

QT-NV-08

 1.  

Quy trình tặng giấy khen của Chủ tịch UBND xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

QT-NV-09

 1.  

Quy trình tặng giấy khen của Chủ tịch UBND xã về thành tích đột xuất

QT-NV-10

 1.  

Quy trình xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa

QT-NV-11

 1.  

Quy trình xét tặng danh hiệu lao động tiên tiến

QT-NV-12

 1.  

Quy trình phê duyệt đối tượng vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số

QT-NV-13

 1.  

Quy trình bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

QT-NV-14

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

 1.  

Quy trình tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường

QT-TNMT-01

 1.  

Quy trình tham vấn ý kiến Đề án bảo vệ môi trường chi tiết

QT-TNMT-02

 1.  

Quy trình xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

QT-TNMT-03

 1.  

Quy trình xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản

QT-TNMT-04

LĨNH VỰC Y TẾ

1.

Quy trình cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền của UBND xã, phường, thị trấn

QT-YT-01

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 1.  

Quy trình thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, tư thục

QT-GDĐT-01

 1.  

Quy trình sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, tư thục

QT-GDĐT-02

 1.  

Quy trình giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, tư thục

QT-GDĐT-03

 1.  

Quy trình đăng ký hoạt động nhóm trẻ đối với những nơi mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non chưa đáp ứng đủ nhu cầu đưa trẻ đến trường, lớp

QT-GDĐT-04

 1.  

Quy trình thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

QT-GDĐT-05

 

LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

 

 1.  

 

Quy trình hòa giải tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã

QT-ĐĐ-01

 1.  

Quy trình đăng ký quyền sự dụng đất lần đầu

QT-ĐĐ-02

 1.  

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận lần đầu (tiếp nhận hồ sơ đầu vào tại cấp xã)

QT-ĐĐ-03

 1.  

Đăng ký, cấp giấy chứng nhận đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất

QT-ĐĐ-04

 1.  

Quy trình  đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp giấy chứng nhận

QT-ĐĐ-05

 1.  

Niêm yết thông tin thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định

QT-ĐĐ-06

LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

 1.  

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện thủy nội địa chưa khai thác

QT-GTVT-01

 1.  

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện thủy nội địa đang khai thác

QT-GTVT-02

 1.  

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thuỷ nội địa

QT-GTVT-03

 1.  

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật

QT-GTVT-04

 1.  

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

QT-GTVT-05

 1.  

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

QT-GTVT-06

 1.  

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ sở hữu phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác

QT-GTVT-07

 1.  

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa

QT-GTVT-08

 1.  

Xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa

QT-GTVT-09

LĨNH VỰC XÂY DỰNG

 1.  

Quy trình Tiếp nhận báo cáo nhanh sự cố công trình xây dựng và quyết định cho phép thi công tiếp hoặc đưa vào sử dụng sau khi đã khắc phục sự cố thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

QT-XD-01

 1.  

Xác nhận về thực trạng nhà ở và lập danh sách đối tượng được hỗ trợ nhà ở trên địa bàn

QT-XD-02

 1.  

Xác nhận xây dựng nhà ở hoàn thành theo giai đoạn

QT-XD-03

 1.  

Xác nhận xây dựng nhà ở hoàn thành đưa vào sử dụng

QT-XD-04

Họ tên*
Email*
Bình luận*
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

3/21/2019 8:20:43 AM

 
 
Thiết kế website       
 
^ Về đầu trang