Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025Dịch vụ công quốc giaCổng thông tin điện tửTỉnh Khánh Hòabac ho Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Chuyên mục CCHC

UBND thị xã mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ CCHC thực hiện Chương trình phát triển nguồn nhân lực tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thị xã;

UBND thị xã mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ CCHC thực hiện Chương trình phát triển nguồn nhân lực tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thị xã;

Điều lệ cuộc thi "Mô hình, sáng kiến CCHC của công chức, viên chức trẻ" lần thứ 4 năm 2019.

Điều lệ cuộc thi "Mô hình, sáng kiến CCHC của công chức, viên chức trẻ" lần thứ 4 năm 2019.

Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà.(EO)

Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà.(EO)
Khảo sát CCHC: CB, CC,  VCBầu cử HĐND các cấpDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

10/16/2021 9:27:42 AM

Thiết kế website     
 
 
 
 
 
^ Về đầu trang